Tag: sáng chế

Hỗ trợ triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của các Bộ giao Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ