Tag: in ấn di động

Công nghệ in ấn di động lên ngôi

Đây cũng chính là điểm khác biệt của công nghệ in ấn không dây (mobile printing) của Fuji Xerox và điều này sẽ giúp tăng tính linh hoạt trong việc in ấn, khả năng kết nối giữa những thiết bị