Tag: du lịch

Du lịch hiện đại gắn với bảo vệ môi trường

Nhận định về xu hướng phát triển du lịch hiện đại trong thời gian tới, TS Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, cho rằng du lịch phải gắn với