Tag: cánh báo ô nhiễm môi trường

Bảo vệ bền vững môi trường

Chính vì lẽ đó, các biện pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường, nhất là đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với toàn xã hội, xử lý nghiêm minh tội phạm môi trường… đang được đặt ra