Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường

Bà Olimpia Negru, Quốc vụ khanh, Bộ Môi trường, Nước và Rừng của Romania cho biết: Trong thực tế, chúng ta đang gặp rất nhiều thách thức để phát triển xanh, điều đó vượt qua các mô hình phát triển kinh tế từ trước đến nay trong nền kinh tế truyền thống để chuyển sang nền kinh tế xanh. Trong đó, có thách thức về xúc tiến thị trường lao động hướng tới phát triển bền vững. Những thách thức này đã được đánh giá, được lồng ghép vào trong Chiến lược chung mà chúng ta hướng tới, đó là nền kinh tế xanh toàn diện trong bối cảnh hợp tác giữa châu Á và châu Âu.

phat-trien-kinh-te-phai-gan-voi-bao-ve-moi-truong

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nêu rõ: Hội nghị này nhằm kết nối Á-Âu trong nỗ lực chung để cụ thể hóa những chỉ đạo, định hướng của các nhà lãnh đạo ASEM, góp phần vào nỗ lực của ASEM trong lĩnh vực lao động – việc làm – an sinh xã hội, đóng góp vào triển khai Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. Đồng thời, thể hiện sự chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đối ngoại đa phương của Việt Nam, khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam đối với ASEM với tư cách là một trong những thành viên sáng lập diễn đàn.

Theo ông Đào Ngọc Dung, tại Việt Nam, với sự phát triển của Chiến lược tăng trưởng xanh, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết phải giải quyết những thách thức môi trường và kinh tế xã hội bằng cách trao vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững. Việt Nam xác định phát triển kinh tế không bằng mọi giá, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh. Đào tạo nghề là chủ đề được bàn luận trong phát triển lực lượng lao động có tay nghề, có khả năng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh tại Việt Nam. Sự tham gia của đào tạo nghề không chỉ liên đến một nhóm hoạt động mà còn giúp thực hiện tất cả các nhiệm vụ của Chiến lược tăng trưởng xanh.

Tại hội nghị, các thành viên ASEM, các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế đã thảo luận, chia sẻ các giải pháp về chính sách và thực tiễn để thúc đẩy kỹ năng xanh, hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững tại châu Á và châu Âu. Khẳng định ASEM có nhiều tiềm năng hợp tác, dịp này các thành viên ASEM đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong hợp tác Á-Âu về kỹ năng xanh như: Tăng cường đối thoại và hợp tác toàn diện giữa các cơ quan chính phủ và các đối tác xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình về kỹ năng xanh; gắn kết các sáng kiến trong Nhóm hợp tác chuyên ngành ASEM về đào tạo nghề; thúc đẩy các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và xây dựng năng lực, hợp tác tiểu vùng và khu vực.

Bà Olimpia Negru, Quốc vụ khanh, Bộ Môi trường, Nước và Rừng của Romania cho biết: Trong thực tế, chúng ta đang gặp rất nhiều thách thức để phát triển xanh, điều đó vượt qua các mô hình phát triển kinh tế từ trước đến nay trong nền kinh tế truyền thống để chuyển sang nền kinh tế xanh. Trong đó, có thách thức về xúc tiến thị trường lao động hướng tới phát triển bền vững. Những thách thức này đã được đánh giá, được lồng ghép vào trong Chiến lược chung mà chúng ta hướng tới, đó là nền kinh tế xanh toàn diện trong bối cảnh hợp tác giữa châu Á và châu Âu.

“Tôi hy vọng tại hội nghị này, những ý tưởng đưa ra sẽ là những giải pháp để tạo nền tảng, đưa ra được việc làm xanh cho tôi, cho bạn và tất cả chúng ta trong tương lai”- bà Olimpia Negru nhấn mạnh.

Thành lập tháng 3/1996, Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) hiện có 53 thành viên ở châu Á và châu Âu. Với gần 63% dân số, 57% GDP, 68% thương mại toàn cầu, trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo ASEM đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy và nỗ lực toàn cầu để đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện, tập trung mạnh vào việc nâng cao khả năng thích ứng của lực lượng lao động đối với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường./.